KẾT THÚC HAI VÒNG CỦA LEXUS CHALLENGE 2019

 

🤝BTC trân trọng thông báo danh sách top 52 golfer và đồng hạng đã vượt qua lát cắt để bước vào vòng 3 và 4. Điểm cắt loại sau 2 vòng là +22.

 

💐Chúc mừng các golfer!

#VPGATour
#LexusChallenge2019
#Lexus #LexusVietnam
#LagunaGolfLangCo
#growthegolfgame