Ngày 13 /09 /2019

PHỔ BIỂN CÁCH SỬ DỤNG YARDAGE BOOK | YARDAGE BOOK BRIEFING

⛳️BTC giải Lexus Challenge 2019 sẽ tổ chức buổi phổ biến luật và cách sử dụng yardage book cho tất […]

Ngày 23 /08 /2019

LUẬT MỘT BÓNG SẼ ĐƯỢC ÁP DỤNG TẠI GIẢI LEXUS CHALLENGE 2019

LEXUS CHALLENGE 2019 SẼ ÁP DỤNG LUẬT MỘT BÓNG | LEXUS CHALLENGE 2019 TO APPLY ONE-BALL RULE Thông tin cụ […]

Ngày 29 /07 /2019

LUẬT MỘT BÓNG SẼ ĐƯỢC ÁP DỤNG TẠI GIẢI FLC VIETNAM MASTERS 2019 PRESENTED BY PORSCHE

FLC Vietnam Masters 2019 presented by Porsche sẽ khởi tranh từ ngày 31/7 – 3/8 tại sân FLC Ha Long […]