Ngày 27 /08 /2019

SAU 10 NGÀY MỞ ĐƠN ĐĂNG KÍ GIẢI LEXUS CHALLENGE 2019

⛳ Chỉ sau 10 ngày đăng ký, giải Lexus Challenge 2019 đã phá vỡ kỷ lục của VPGA Tour, hứa […]

Ngày 24 /08 /2019

GÓC HỎI ĐÁP | ASK & ANSWER CORNER – JI WOON PARK

⁉️ GÓC HỎI ĐÁP | ASK & ANSWER CORNER ⛳️Ji Woon Park ⛳️Nationality/Quốc tịch: Korean/Hàn Quốc ⛳️Turn Pro since/Đánh golf […]

Ngày 23 /08 /2019

LUẬT MỘT BÓNG SẼ ĐƯỢC ÁP DỤNG TẠI GIẢI LEXUS CHALLENGE 2019

LEXUS CHALLENGE 2019 SẼ ÁP DỤNG LUẬT MỘT BÓNG | LEXUS CHALLENGE 2019 TO APPLY ONE-BALL RULE Thông tin cụ […]

Ngày 22 /08 /2019

THỬ THÁCH BỀN VỮNG: Thiết kế sân Laguna Lăng Cô gìn giữ địa hình tự nhiên

⛳️THỬ THÁCH BỀN VỮNG: Thiết kế sân Laguna Lăng Cô gìn giữ địa hình tự nhiên | SUSTAINABLE CHALLENGE: Laguna […]

Ngày 21 /08 /2019

LỜI HIỆU TRIỆU THAM GIA TÌNH NGUYỆN VIÊN TẠI GIẢI LEXUS CHALLENGE 2019

⛳️LỜI HIỆU TRIỆU THAM GIA TÌNH NGUYỆN VIÊN TẠI GIẢI LEXUS CHALLENGE 2019⛳️ CALL FOR VOLUNTEERS FOR LEXUS CHALLENGE 2019 […]

Ngày 20 /08 /2019

VPGA TOUR – GÓC HỎI ĐÁP | ASK & ANSWER CORNER – MARK WILLIAM CHAMBERS

VPGA TOUR – GÓC HỎI ĐÁP | ASK & ANSWER CORNER ⛳️ Mark William Chambers ⛳️ Member of Australia PGA […]

Ngày 18 /08 /2019

MUA DÂY BUỘC MÌNH – CÂU CHUYỆN PHÁT TRIỂN GOLF BỀN VỮNG

MUA DÂY BUỘC MÌNH – CÂU CHUYỆN PHÁT TRIỂN GOLF BỀN VỮNG || MAKING A ROD FOR OUR OWN BACK […]

Ngày 16 /08 /2019

CHÍNH THỨC MỞ ĐĂNG KÝ CHO GIẢI GOLF LEXUS CHALLENGE 2019

CHÍNH THỨC MỞ ĐĂNG KÝ CHO GIẢI GOLF LEXUS CHALLENGE 2019 | REGISTRATION FOR LEXUS CHALLENGE 2019 TOURNAMENT IS OFFICIALLY […]

Ngày 16 /08 /2019

TOÀN CẢNH HỌP BÁO CÔNG BỐ GIẢI LEXUS CHALLENGE 2019

TOÀN CẢNH BUỔI HỌP BÁO CÔNG BỐ GIẢI ĐẤU LEXUS CHALLENGE 2019| HIGHLIGHTS OF THE PRESS CONFERENCE ON LEXUS CHALLENGE […]

Ngày 15 /08 /2019

LEXUS CHALLENGE 2019 PHÁ KỶ LỤC TIỀN THƯỞNG GOLF VIỆT NAM

Giải đấu diễn ra từ 15/9 đến 19/9 tại sân Laguna Lăng Cô, Huế có tổng tiền thưởng 1,5 tỷ […]