TĂNG NHƠN PHÚ CÓ ĐƯỢC 2 CÚ EAGLE TẠI LEXUS CHALLENGE 2019

🔥CHƯA TỪNG XẢY RA TRONG LỊCH SỬ VPGA TOUR: GOLFER TỚI TỪ HỒ CHÍ MINH GHI LIỀN 2 CÚ EAGLE TẠI HỐ SỐ 2 VÀ HỐ 3

⛳️Là người mở màn cú eagle đầu tiên tại vòng 1, sang đến vòng 3, golfer Tăng Nhơn Phú lại tiếp tục gây sốc khi ghi điểm eagle liên tục tại hai hố 2 và 3.

💐Chúc mừng anh Tăng Nhơn Phú!