PUTTER VÀ KỸ NĂNG PUTT CỦA AI ĐANG ‘’HOẠT ĐỘNG TỐT’’?

 

           

Cùng nhìn vào score của vị trí thứ 2 Trần Lê Duy Nhất và vị trí 3 Doãn Văn Định, chúng ta có thể thấy golfer Doãn Văn Định có rất nhiều birdie sau 12 hố. Trong khi đó, Trần Lê Duy Nhất đang bogey-free và không có birdie nào.

Rất khó đoán ai sẽ là người sở hữu số tiền thưởng 270,000,000 VNĐ!