MUA DÂY BUỘC MÌNH – CÂU CHUYỆN PHÁT TRIỂN GOLF BỀN VỮNG

MUA DÂY BUỘC MÌNH – CÂU CHUYỆN PHÁT TRIỂN GOLF BỀN VỮNG || MAKING A ROD FOR OUR OWN BACK – A STORY OF SUSTAINABLE GOLF DEVELOPMENT

Khát vọng phát triển ngành golf Việt Nam vẫn còn đó, nhưng nay chúng tôi muốn tiến thêm một bước nữa: Phát triển ngành golf một cách bền vững bằng cách mang lại những giá trị tích cực đối với môi trường và cộng đồng.

Chính vì thế, chúng tôi – BTC VPGA Tour, Lexus Việt Nam, cũng như phía sân golf Laguna Lăng Cô tự đặt cho mình một ‘’Thử thách bền vững’’: Mang đến giải Lexus Challenge 2019 thoả mãn tiêu chí XANH, TÍCH CỰC, THỰC TẾ. Chúng tôi đùa rằng ‘’lại mua dây buộc mình rồi’’. Nhưng mà, khi lựa chọn làm điều đúng thay vì điều dễ, chẳng phải đến lúc làm được cảm giác sẽ rất tuyệt sao?

Không chỉ hô hào khẩu hiệu suông, ngay trong giải Lexus Challenge 2019 sắp tới, chúng tôi sẽ thực hiện một chuỗi các hành động thiết thực đối với môi trường và cộng đồng.

Hành động đầu tiên chính là cam kết KHÔNG sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần!

VÀ CHÚNG TÔI MUỐN LẮNG NGHE Ý KIẾN CỦA CÁC BẠN: Theo bạn, có những hành động gì chúng tôi có thể làm để tạo ra một giải golf xanh thực sự? Hãy chia sẻ với chúng tôi ở dưới phần comment nhé!
———

Our ambition to develop the golf scene in Vietnam is still there. Yet today we aim to take a step further, that is, to develop golf in a sustainable way by making a positive impact on the environment and the community.

With that in mind, we – VPGA Tour, Lexus Vietnam, and Laguna Lang Co Golf Club set ourselves a “Sustainable Challenge’’: To bring to you the Lexus Challenge 2019 tournament that is GREEN, POSITIVE, and PRACTICAL. We jokingly told ourselves that we are making a rod for our own back again. But, when you choose to do the right thing instead of the easy thing, wouldn’t it feel so great to make it happen?

Mere rhetoric is not enough. For the incoming Lexus Challenge 2019 tournament, we are taking practical actions for the environment and the community.

We are proud to share with you the first action: NOT consuming single-use plastics!

WE WOULD ALSO LIKE TO HEAR YOUR OPINIONS: What else do you think the Organizing Committee can do to create a truly green golf tournament? Let’s share in the comment section below!

#ThửTháchBềnVững #SustainableChallenge
#vpgatour #lexuschallenge #lexus #lexusvietnam#growthegolfgame