HOLE IN ONE ĐẦU TIÊN CỦA GIẢI LEXUS CHALLENGE 2019

Chưa thoả mãn với danh hiệu ‘’Người thứ 2 sở hữu cú eagle của giải’’, golfer Nguyễn Thanh Hải tiếp tục ‘’chơi lớn’’ khi vừa ghi cú Hole In One tại hố 11 bằng gậy 9 sắt ở khoảng cách 167 yard.

Đây chính thức là cú Hole In One đầu tiên của Lexus Challenge 2019. Chúc mừng anh Nguyễn Thanh Hải!

#VPGATour
#LexusChallenge2019
#Lexus #LexusVietnam
#Day3
#LagunaGolfLangCo
#growthegolfgame